Jean Honoré Fragonard: Kiige õnnelikud võimalused, ca 1767. Fragment Pilt: Wikipedia

Tänane Eesti, Euroopa Liit ja suurem osa USA hegemooniast on näide sellest, mis saab siis kui poolearulised progressistid üritavad teha makjavellismi, aga oma usku maha ei jäta.

Teaduslikult on tõestatud fakt, et progressiusk – kommunism, sotsialism, sotsiaaldemokraatia, liberaaldemokraatia; uus- ehk värdliberalism, mida Eestis esindavad Reformi- ja Keskerakond ning Eesti 200, Parempoolsed, osaliselt ka Isamaa – on raske, ajusid ussitama ajav haigus, mis teeb inimesed rumalaks. Inimene on see, mida ta räägib ja kui suust ollakse sunnitud kogu aeg lolli juttu välja purssima, siis läheb inimene päriselt lolliks, minetab mõtlemisvõime ja usub kõike, mida parasjagu kästakse. 

Teate küll, nagu tänapäeva elu kajastavas romaanis "1984": Partei on ingsokk (ka ingsots, ingsoc), ingsokk on partei ja ingsokk on uuskeel ning kogu komplekti eesmärgiks on inimesed lolliks teha. Kui keegi räägib, et samasooliste paaride abielu on samasugune abielu kui loomulik abielu; et kui ennast süstida, siis haigeks ei jää, et võimalik on muuta inimeste sugu, et perverssused on tegelikult normaalsuse üks osa, et "vihakõne" keelamine on sõnavabaduse kaitsmine, et sõda on rahu ja sarnaseid rumalusi, siis on see paratamatu asjade käik, et inimene muutub mörisevaks poolearuliseks inimloomaks.

Kuna vastselt üks "uute inimeste" salk kiitles kui hästi neil läheb, siis paratamatult hakkab normaalse inimese peas kerima mõttelõng, et mis siis päriselt on lahti Eesti poliitikas. Mis omakorda, küll omajagu maotult, juhib mõtteni, kas tegemist pole mingi nürimeelse makjavellistliku projektiga. Nagu näiteks: poliitikas on kõik lubatud ja seal pole moraalile kohta, võim on kõige tähtsam ja nii edasi. See viis allakirjutanu mõtteni vaadata ajaloo ühe tuntuma poliitikafilosoofi "kultusteos" uuesti üle ja võrrelda seda tänase Kaja Kallase valitsuse tegevusega. 

Allakirjutanu palus tehisarul võtta kokku Niccolò Machiavelli "Valitseja" tähtsamad mõtted. 

Alljärgneva puhul tuleb tõenäoliselt arvestada, et Kaja Kallas pole Machiavelli mõistes "valitseja", vaid tegemist on hampelmanniga, kes täidab Urr teab kelle käske ning keda Eesti, ega selle inimeste arvamus, ega saatus, ei huvita põrmugi jagu. "Valitseja" autor räägib juhist, kes oma riiki päriselt juhib ja keda oma rahva tegemised huvitavad. Ehk allolevaid kommentaare tuleks vaadata kontekstis kui Kaja Kallas juhiks Eestit tegelikult ja kuidas "asjad" siis välja näeksid.

Nagu kirjutas Rand Corporation, on USA hegemooniale hetkel vaja, et Euroopa Liitu ja riike juhiksid teatud mõistuse- ja isikuomaduste ning intelligentsitasemega inimesed…

Masinast tuli "Valitseja" kohta välja kuus punkti:

  1. Eetika ja poliitika ei kuulu kokku: Machiavelli sõnul ei tohi poliitikat suunata moraalsed elik eetilised tõekspidamised. Selle asemel peab valitseja seadma esikohale riigi püsivuse ja võimu ning seda isegi siis kui selleks on vaja kasutada moraalselt küsitavaid abinõusid. Machiavelli uskus, et lõpptulemus õigustab poliitika tegemiseks kasutatud vahendeid. 

Kommentaar: (a) Kaja Kallase valitsuses ja sinna kuuluvates parteides pole mitte mingisugusele moraalile kohta. Selles osas joondub see makjavellismiga. (b) Kuid vaadates riigi stabiilsuse esikohale seadmist, siis totaalne läbikukkumine. Kõik, millele Kallase valitsus oma käed külge paneb, tekitab ebastabiilsust. See salk peab sõna otseses mõttes sõda oma inimestega. (c) Mis omakorda muudab poliitika ja moraali lahutamise kuidagi eriti perversseks. Eesti pole riik, vaid mingi moraalsete ebardite poolt juhitud satraapkond. (d) Siinkohal on hea küsimus, et mis on Kaja Kallase viletsuse poliitika lõppeesmärk? Põhiseaduse preambul see kindlasti ei ole.

  1. Võimule saamine ja selle hoidmine. Machiavelli sõnul on valitseja esmaseks eesmärgiks saada võimule ja seda enda käes hoida. Oma eesmärkide saavutamiseks peavad valitsejad kasutama kõiki enda käes olevaid vahendeid, sealhulgas valetamist, vägivalda ja manipuleerimist. "Valitseja" autor arvab, et on parem kui inimesed valitsejat pigem kardavad kui armastavad. Samas peab valitseja vältima, et inimesed teda vihkaksid.

Kommentaar: (a) Selle punktiga saab Kaja Kallase valitsus osaliselt hakkama. (b) Samas: keegi ei karda Kaja Kallast, mingi lamba moodi elik omakasupüüdlik armastuse hulk võib tema vastu olemas olla, kuid väga palju inimesi vihkavad ja jälestavad teda tõeliselt. (c) Rahva viha tühistab "kõikide vahendite" kasu.    

  1. Realism ja praktilisus. Machiavelli peab eriti oluliseks poliitiliste reaalsuste mõistmist ja sellele vastavalt tegutsemist. Ta kritiseerib poliitika idealistlikke ja utopistlikke nägemusi ning soovitab selle asemel realistlikku ja praktilist lähenemist valitsemisele. Machiavelli annab nõu, et valitseja peaks oma otsused sättima vastavalt tegelikele oludele, mitte abstraktsetele teooriatele või moraalsetele põhimõtetele.

Kommentaar: (a) Tänane Eesti poliitiline olukord on Kaja Kallase valitsuse kasuks. (b) Realism? Mis realism? See on tõsi, et Kaja Kallas on võimul, kuid kui realismi all mõelda inimloomuse, loomulike majandus- ja loodusseadustega arvestamist, siis on tegemist musta auguga. See on progressiusu üks suuremaid jõledusi, et ümbritsev maailm ja loodusseadused peavad alluma usule/ideoloogiale. Kurjus peab sõda looduse ja kõige inimlikuga. (c) Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsuse poliitika on seadnud endale ja Eestile täiesti jaburad, utopistlikud ning abstraktsele teooriatele toetuvad eesmärgid. Pole vaja vaadata kaugemale kui "rohkem Euroopat" ja rohepööre. Venemaa kallal haukumine jätab ka pigem kogemata lõvitablette söönud taskukoera mulje. (d) Moraali ja põhimõtetega on jälle Kaja Kallase valitsusel Machiavelli seisukohast näiliselt hästi – neid lihtsalt ei ole.  

  1. Kohanemine ja paindlikkus. Machiavelli rõhutab, et valitsejad peavad olema oma poliitikates ning strateegiates kohanemisvõimelised. Ta väidab, et valitseja peab tundma ära olukordade muutumise ja vastavalt oma taktikaid kohendama. Machiavelli selgitab kuidas jäärapäine kinnipidamine mingist ideoloogiast või lähenemisest toob kaasa valitseja langemise.

Kommentaar: (a) Kohanemise ja paindlikkuse poolelt on Kaja Kallase Reformierakonna, Eesti 200 ja Sotsiaaldemokraatide valitsus SUUR NULL. Intelligentsete inimeste tunnuseks on kohanemisvõime, kuid progressiusk on jõle ajuhaigus. (b) Ühiskonna pendel kõigub edasi-tagasi ja – tänu taevale – Kaja Kallase jäärapäisus kiirendab ainult tagasilöögi algust ning kasvatab selle jõudu. Nagu ka rahva viha jne.

  1. Jõu kasutamine ja sõda. Machiavelli jaoks on sõda poliitika vajalik ja vältimatu osa. Tema sõnul peab valitseja käsutuses olema tugev sõjavägi ja ta ise olema osav sõjakunstis. Machiavelli sõnul peavad valitsejad oma territooriumite kaitsmisel ja laiendamisel kasutama jõudu ettevaatlikult, kuid samas vajaduse tekkimisel otsustavalt

Kommentaar: (a) Kui võtta aluseks näiteks Sun Tzu või Carl von Clausewitz, siis on Kaja Kallase valitsus kuskil nulli lähedal. Tark inimene ei ärple endast jõulisema vaenlasega ega sõdi oma inimeste vastu, kas siis stratkommarite ässitamisega konservatiivide ja kristlaste vastu või Nursipalus kurja ning lolli mängimisega. (b) "Ettevaatlikult jõu kasutamise" ja Kaja Kalase "tarkuse" näiteks võib tuua hambuni relvis ning koertega politseinikke saatmise lastega emade vastu rahumeelsel meeleavaldusel. Või kaporatuuri riigipöörde.

  1. Ettenägelik nõunike kasutamine. Machiavelli sõnul on ülioluline, et valitsejal oleksid targad nõunikud ja ta oskaks endale valida õigeid ning võimekaid nõuandjaid. Ta hoiatab meelitajate ja inimeste eest, kes võivad valitsejat omakasu eesmärgil manipuleerida ning petta. Valitseja peab ennast ümbritsema usaldusväärsete nõunikega, kes annavad ausat ja praktilist nõu.

Kommentaar: (a) Taas on tegemist punktiga, milles Kaja Kallase valitsus on totaalselt läbi kukkunud. Nõunike ja igasuguste teiste kaastööliste puhul on Kallase valitsuse esimeseks nõudmiseks nende progressiusk, mitte valdkonna tundmine. Eesti ühispartei nõunikud on eelkõige "juhtmed" ja progressiusk, nagu kõik arukad ning mõistlikud inimesed teavad, on raske ajuhaigus. (b) Kaja Kallase ja kõigis ühispartei valitsustes saadakse nõunikuks eelkõige koha tõttu toiduahelas ja omakasu eesmärgil. (c) Ei põrgus ega progressiusu kultuses ei saada omavahel läbi, vaid parem käsi sõdib vasemaga ja keegi ei usalda kedagi. Kostab ainult jube ulgumine ning hammaste kiristamine. Milline on partei, millele Reformierakond ei oleks kunagi kirvest selga löönud? Riigikogus ilmselt ainult EKRE.  

***

Ajaloo jooksul on Machiavelli mõtteid peetud nii ebamoraalseteks kui autoritaarseteks, samas ka realistlikuks ja läbinägelikuks poliitilise võimu analüüsiks.

Tõenäoliselt poliitika ongi selline kunst, mis nõuab teatud laadis avaramaid moraali tõlgendusi. Machiavelli jaoks on siiski esimesel kohal tugev riik ja tugeva riigi alustalaks on loomulik perekond ning jõukas rahvas.

Kaja Kallase viletsusse kuuluvates parteides (ja teistesse parteidesse, mis on valmis Reformierakonnaga koostööd tegema) on küll põhimõttelagedad soerdid, kuid oma rahvaga sõdimine ja tolle vaeseks tegemine on arutu käitumine, mis teeb riigile – ja valitsejale – lõpu. Ühiskonna viimasegi siduse ja normaalsuse, mida progressiusu puuslikele ohvreid tuues Kaja Kallase valitsus jäärapäiselt hävitab, ei ole mitte kuskilt otsast arukas. Nii rumal olemiseks peab olema pööraselt usklik.

Või kellegi ees väga hirmul.

Elik eriti poolearuline pugeja.

Keegi ei austa inimesi, kes on minetanud oma viimasegi väärikuse ja väärikuse kaotus on moraali roiskumise paratamatu kõrvalnähtus.

Kaja Kallase valitsus on ainult põhimõttelage ja sellel pole makjavellismiga midagi pistmist.

Nad ei ole lihtsalt nii arukad.