SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid kutsub Objektiivi lugejaid-vaatajaid üles toetama annetusega Mart Riebergi ja Meelis Osa ehk neid mehi, kes langesid möödudnud aasta 26. novembril toimunud ÜRO rändeleppe vastasel meeleavaldusel Indrek Tarandi provokatsiooni ohvriks ning kellelt Tarand nõuab hüvitiseks 2000 eurot.

Nagu Vooglaid selgitab, tuleks vastavalt kokkuleppele Mart Riebergi ja Meelis Osaga teha annetus ühele allpool välja toodud Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks kontodest, kirjutades makse selgituseks "Tarand". Samuti võib annetuse teha Objektiivi annetuste keskkonna kaudu, ent siis tuleks ka e-posti teel SAPTK üldaadressile kirjutades teada anda, et annetus on tehtud kõnealusel otstarbel.

Vooglaid lubab ise teha 25-eurose annetuse ja kutsub ka kõiki teisi andma annetusega endale jõukohast toetust, et näidata üles solidaarsust ja väljendada leppimatust olukorraga, kus Tarand ise, kes intsidendi teadlikult ja tahtlikult provotseeris, ei tunnista mingit süüd ega kanna vähimatki vastutust, küll aga nõuab õiguskaitsesüsteemi abil suured summad välja meestelt, kes olid tulnud lihtsalt seaduslikule avalikule koosolekule rahumeelselt meelt avaldama.

SAPTK juhatuse esimees väljendab lootust, et vajalik summa 2000 eurot saadakse kokku hiljemalt kolme päeva jooksul. Ühtlasi kinnitab ta, et annetuste kogumine lõpetatakse niipea, kui nimetatud summa on kokku saadud ning et kui annetusi peaks siiski laekuma mõnevõrra rohkem, siis kasutatakse ülejääv summa samalaadsetes kaasustes süsteemi hammasrataste vahele tõmmatud inimeste abistamiseks.

Annetuse tegemisel tuleks lähtuda alltoodud rekvisiitidest:

Konto omanik:
Sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks

Konto number:
EE341010220219264229 (SEB)
EE371700017003260160 (Luminor)
EE167700771001268442 (LHV)

Selgitus:
Tarand

Fookuses: kodanikuühiskonnal tuleb koonduda meeste abiks, kes peavad Tarandile maksma 2000 eurot

Juhtkiri: politsei otsus mitte algatada Tarandi suhtes menetlust häbistab kogu õigussüsteemi

Fookuses eri: politsei absurdsed põhjendused Tarandi kasuks vähendavad usaldust õiguskaitsesüsteemi vastu