Foto: Piqsels

Bill Gatesi ja temaga seotud neli suurt vaktsiini-vabaühendust usurpeerisid lääneriikide Covid-19 haldamise ning seda suuresti maksumaksjate raha eest. Neist mitte keegi oma tegude eest ei vastuta, selgub Politico ja Die Welti koostöös ilmunud mahukast uurimusest. Objektiiv avaldab tõlke osade kaupa ja käesolev on neist üheksateistkümnes.

Kuna tegemist on mahuka tekstiga, avaldab Objektiiv selle tõlke osade kaupa. Jutumärgid sõnadele-väljenditele, nagu "elu päästvad vaktsiinid", "heategevusorganisatsioon" ja sarnastele ametliku Covidi propagandaga kaasas käinud tähistele on lisatud Objektiivi poolt. Ülevaate esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas, kümnes, üheteistkümnes, kaheteistkümnes, kolmeteistkümnes, neljateistkümnes, viieteistkümnes, kuueteistkümnes, seitsmeteistkümnes ja kaheksateistkümnes osa.

Mineviku vigade kordamine?

Ajal kui vaktsiinide tarnimine 2022. aasta esimestel kuudel üle maailma aeglustus, siis madala ja keskmise sissetulekuga riikides ei olnud miljonitel inimestel jätkuvalt adekvaatset ligipääsu Covid-19 meditsiinilistele vastumeetmetele. ACT-A ravivahendite meeskond seadis endale eesmärgiks tarnida sama aasta lõpuks madala ja keskmise sissetulekuga riikidele 100 miljonit ravimikuuri, näitab 2021. aastal valminud Dalbergi ACT-A eesmärkide uuring.

2022. juuniks oli ACT-A tarninud pisut üle 140 miljoni testi. Maailma Terviseorganisatsiooni esindajate sõnul ei suutnud nemad kokku arvutada, kui palju ravikuure on ACT-A aidanud tarnida, kuid algatuse kõneisiku sõnul on konsortsium kulutanud kokku 9,9 miljonit dollarit ravimitele, mis on tarnitud madala ja keskmise sissetulekuga üle maailma asuvatesse riikidesse. Samuti on see tarninud 260 miljoni dollari eest hapnikku.

Tervise eest võitlejad pelgavad, et järgmiseks pandeemiaks valmistumisel korratakse juba täna samu vigu, mida tehti käesoleva kriisi ajal, sealhulgas korratakse viga, et ei investeerita rahvatervise kanalitesse, mille kaudu vaktsiinid inimesteni jõuavad. 

"Ma arvan, et ACT-A loodi – COVAX loodi – parimate kavatsustega. Ma olen mures, et me ei võta piisavalt aega … et tegelikult mõelda järele, mis toimis ja mis ei töötanud ja miks ebaõnnestuti," rääkis USA valitsusametnik Gayle Smith.

Põhjendades, mis COVAX pole suutnud täita mitmeid oma vaktsiinieesmärke, rääkis Gavi juht Seth Berkley, et organisatsioon ei suutnud ilma kohapealsete tugevate tervisesüsteemideta kõike ise ära teha ja ühekorraga nii vaktsiinidoose koguda kui neid inimesteni viia. 

"Sellel on põhjus, miks arenevas maailmas on vaktsiinidega kaetus madalam kui arenenud maailmas. Väga erinev on olukord tervisesüsteemidega, mida me kasutame ja mis tegutsesid juba enne pandeemiat baasteenuseid pakkudes oma võimete piiril. Nad ei olnud valmis tegema miljardeid ja miljardeid süste, vaktsineerima täiskasvanuid ja vanureid, mida oli selle pandeemia lämmatamiseks vaja. See on karm tõde. Igaüks, kes kuskil istub ja osutab, et "numbrid ei vasta ootustele", ei ole realistlik olude osas, mida oli füüsiliselt võimalik ära teha," jätkas Berkley. 

ACT-A juhid said probleemist aru liiga hilja, väidavad kriitikud. Konsortsiumis osalevad agentuurid üritasid suurendada pingutusi, et teha pandeemia ajal madala sissetulekuga riikide tervisesüsteeme tugevamaks. Nad üritasid teha riikide rahvatervisesektori võimekamaks viisidel, mis lubaks neil hõlpsamini hankida ja jagada teste, vaktsiine ja ravimeid. Paraku hakati seda algatust rahastama liiga hilja, räägivad kaks inimest, kes töötasid konsortsiumis nimetatud valdkonnas. Tervisesüsteemide sammas sai terve konsortsiumi annetustest vaid seitse protsenti, näitavad ACT-A enda andmed.

"See on alati pandeemiateks valmisoleku puhul probleem – kui soovitakse tugevdada maailmatervise vastupanuvõimet, siis tuleb ehitada üles tõhusaid tervisesüsteeme ja kõige algelisemat riiklikku tervishoidu. Niipea kui hakatakse tegelema vaktsiinide kellade ja viledega ning muude sarnaste uuenduslike tehnoloogiatega – siis need, kuigi on tähtsad, on nii vaimustavad, et nende kõrval kiputakse muu oluline unustama. Unustatakse ära mõned põhimõtted, et hea rahvatervisesüstemi aluseks on valmisolek kõigeks," rääkis rahvusvahelise poliitika professor Sophie Harman Londoni Queen Mary Ülikoolist.  

Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutust on pikka aega kritiseeritud, et see ei pööra tähelepanu tavaliste tervisesüsteemide tugevdamisele. Sihtasutus "investeerib säravate asjade silotornidesse, nagu seda on näiteks polio maailmast kaotamine, kuid nad ei paiguta raha haiglate ehitusse, esmasesse ravisse, laboratooriumitesse, haiguste jälgimise võimekusse, mis kõik on vajalikud pandeemiateks valmisoleku vundamendikivid," rääks Georgetowni Ülikooli rahvatervise professor Lawrence Gostin.

Gatesite Sihtasutus väidab ise, et selle töötajad teevad tihedat koostööd kohalike tervishoiujuhtidega ja seisid Covidi ajal selle eest, et tervishoiusüsteemide tugevdamisse paigutataks rohkem raha. Sihtasutuse kõneisiku sõnul aitavad nad tugevdada kohalikke tervisesüsteeme Gavi ja Global Fundi programmide rahastamise kaudu. 

Scott Dowell Foto: gatesfoundation.org

"Selles pole küsimustki, et kõik ei nõustu lähenemisega, kuidas meie või ükskõik kes lähenes pandeemiale. Mis puutub madala sissetulekuga riikide häälte kaasamisse algusest peale ja nendega koostöö tegemisse, siis see on asja tuum, millega me tegeleme. Minu hinnangul on see sihtasutuse tegevusest väär arusaam, kui keegi väidab, et me ei teinud seda," rääkis Sihtasutuse epidemioloogia ja jälgimistegevuse osakonna asedirektor Scott Dowell.

Esimene osa.

Teine osa.

Kolmas osa.

Neljas osa.

Viies osa.

Kuues osa.

Seitsmes osa.

Kaheksas osa.

Üheksas osa.

Kümnes osa.

Üheteistkümnes osa.

Kaheteistkümnes osa.

Kolmeteistkümnes osa.

Neljateistkümnes osa.

Viieteistkümnes osa.

Kuueteistkümnes osa.

Seitsmeteistkümnes osa.

Kaheksateistkümnes osa.

Toimetas Karol Kallas