USA föderaalvalitsuse kongressihoone Foto: Piqsels

Bill Gatesi ja temaga seotud neli suurt vaktsiini-vabaühendust usurpeerisid lääneriikide Covid-19 haldamise ning seda suuresti maksumaksjate raha eest. Neist mitte keegi oma tegude eest ei vastuta, selgub Politico ja Die Welti koostöös ilmunud mahukast uurimusest. Objektiiv avaldab tõlke osade kaupa ja käesolev on neist kaheksateistkümnes.

Kuna tegemist on mahuka tekstiga, avaldab Objektiiv selle tõlke osade kaupa. Jutumärgid sõnadele-väljenditele, nagu "elu päästvad vaktsiinid", "heategevusorganisatsioon" ja sarnastele ametliku Covidi propagandaga kaasas käinud tähistele on lisatud Objektiivi poolt. Ülevaate esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas, kümnes, üheteistkümnes, kaheteistkümnes, kolmeteistkümnes, neljateistkümnes, viieteistkümnes, kuueteistkümnes ja seitsmeteistkümnes osa.

Käiguvahetus

Ajal kui rahvatervise ametnikud nägid vaeva Aafrika vaktsineerimise kiirendamisega, hakkas ülejäänud maailma tervisekogukonna tähelepanu kalduma mujale. Nelja organisatsiooni (Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutus, Wellcome Trust, Gavi ja CEPI) liikusid ainult Covidi pandeemiaga tegelemise juurest edasi ja hakkasid rääkima lahendustest, mida tuleb kasutada järgmise pandeemia puhul.

2022. aasta veebruaris toimunud Müncheni julgeolekukonverentsil rääkisid mõned maailma kõrgemad terviseametnikud jõuliselt, kuidas nad juhivad oma kogukonna uues suunas – ehitatakse viiruse tuvastamisele kaasa aitavaid süsteeme ja kuidas järgmise pandeemia ajal hakatakse vaktsiine ning ravimeid jagama. Ühes Müncheni luksushotellis konverentsi ajal toimunud õhtusöök oli nelja terviseorganisatsiooni strateegiamuutuse alguspunktiks, millega läks kaasa laiem maailma terviseüldsus. 

Covid ei olnud möödas, kuid järjest raskem oli saada lääneriikide valitsustelt maailmas pandeemiaga võitlemiseks raha. Viirus levis jätkuvalt, kuid juhtumite arv langes. Lääne inimeste elu hakkas vähehaaval meenutama Covidi eelset aega. 

Bill Gates rääkis ajakirjanikele korduvalt, et Covid on möödumas ja raha peab kulutama tööriistadele, nagu näiteks uue põlvkonna vaktsiinid, et võidelda järgmise pandeemiaga.

Rõhuasetuse muutus põhjustas üleilmses tervisemaailmas pingeid ja mõned kriitikud osutasid, et ajal kui miljonid inimesed vajasid vaktsiine, vaatasid Gatesite Sihtasutus ning selle partnerid juba Covidist kaugemale. Paljude ekspertide hinnangul ei olnud aeg edasiliikumiseks küps.

Maailma Kaubandusorganisatsioon (WTO) pidas samal ajal ikka veel läbirääkimisi vaktsiinide patentidest loobumise teemal. 2022. aasta veebruaris kohtus WTO juht Ngozi Okonjo-Iweala väikese grupi riikidega, et need jõuaksid üksmeelele. 

"Me peame väga hoolikalt asjaga tegelema kuniks kõik pooled on lahendusega rahul," rääkis Okonjo-Iweala Politicole antud intervjuus kavandatava lepingu kohta. WTO direktor seisis häälekalt madala sissetulekuga riikide eest, kes alles ootasid suuremaid vaktsiinikoguseid. Intellektuaalomandist loobumise kokkuleppele jõuti lõpuks juunis. 

Ajal kui WTO pidas läbirääkimisi, hakkasid nelja organisatsiooni esindajad mõjutama USA Kongressi ja Euroopa Parlamendi liikmeid, et antaks rohkem raha konkreetselt pandeemiateks valmistumise heaks.

2021. aasta lõpust kuni 2022. aasta keskpaigani kohtusid Gatesite Sihtasutuse, Wellcome'i ja CEPI esindajad Euroopa Komisjoni kõrgete ametnikega vähemalt viiel korral ja teemaks oli pandeemiateks valmistumine. Samuti peeti aru vastloodud Euroopa Liidu tervisealasteks hädaolukordadeks valmisoleku ja neile reageerimise asutuse tegevuse teemal. Asutuse ülesandeks on tagada, et Liidus oleksid olemas järgmise kriisi saabumise ajal vajalikud vaktsiinid ja ravimid. 

Lothar Wieler Foto: rki.de

Saksamaal organiseeris Wellcome Trust mitteametliku ekspertide kohtumise, mille teemaks oli pandeemiaks valmisolek ja sellele vastu astumine. Kohtumisel osales Saksamaa rahvatervise instituudi juht Lothar Wieler, kinnitab instituut.

Ameerika Ühendriikides on Gavi ja CEPI alates 2022. aasta algusest kulutanud poliitikute mõjutamiseks 230 000 dollarit. Osa sellest mõjutustegevusest küsis raha Covidiga võitlemiseks, osa järgmiseks pandeemiaks valmistumiseks.

CEPI nägi konkreetsemalt vaeva, et USA Kongressis võetaks sobival kujul vastu pandeemiate ärahoidmise seadus (Prevent Pandemics Act), mille esitasid senaatorid Patty Murray (demokraat) ja Richard Burr (vabariiklane). Seadust pole seni vastu võetud ja selle sisuks on lahendused, kuidas Ameerika Ühendriigid peaksid järgmiseks suuremaks nakkushaiguse puhanguks valmistumiseks raha jagama.

"Covid-19 pandeemiaga tegelemine, vaktsiinidele võrdse ligipääsu tagamine ja tuleviku epideemiate jaoks valmistumine on üleilmsed ettevõtmised, mida saab teoks teha ainult poliitilise toetuse, jätkusuutlike valitsuste ning rahvusvaheliste institutsioonide investeeringute abil. Valitsustega peetavad dialoogid on seetõttu oluline osa CEPI tegevusest," rääkis organisatsiooni kõneisik. 

CEPI üritas rääkida kaasa seaduse teadusuuringute ja arendustegevuse rahastamise standardite juures, kinnitavad kaks seaduse ettevalmistamisega tegelevat ametnikku. Organisatsioon soovib käivitada uue programmi, sellise, mis aitab koguda miljardeid dollareid. Programm, mida nimetatakse CEPI 2.0, seab eesmärgiks järgmise pandeemia ajal uue vaktsiini loomise 100 päevaga. Seadusandjatele saadetud kommentaaris kirjutas CEPI, et "julgustame teid selle seaduse raames märkimisväärselt panustama regulatiivse reformi läbiviimisse ja viirusperekondade ning erilist tähelepanu nõudvate patogeenide innukasse teadus- ja arendustegevusse".  

"Üldiselt peaks seaduses kasutusel olev sõnavara läbivalt rõhutama valdkondi, kus Ameerika Ühendriikide tegevus pandeemiateks valmistumisel kaasaks kohustuslikus korras üleilmseid partenerid, mille hulgas on CEPI," seisab ühes kommentaari ettepanekus, mille koopia on Politico ja Welti käsutuses.

CEPI pressiesindaja väidab, et seadusandjad ise palusid nende käest kommentaare.

Käesoleva aasta märtsis Londoni Teadusmuuseumis, mis aasta varem oli osaliselt muudetud Covid-19 vaktsineerimiskeskuseks, toimunud CEPI annetajate konverentsil kohtusid maailma terviseüldsuse kõige mõjukamad isikud. Kuid riigijuhid, suurettevõtete tippjuhid ja maailma suurimate terviseorganisatsioonide esindajad ei kavatsenud rääkida Covidi vaktsiinidest. Keskenduti ainult järgmisele pandeemiale.

CEPI küsis annetajatel 3,5 miljardit dollarit, et see saaks hakata arendama tuleviku pandeemiate tarbeks vajalikku vaktsiinide raamatukogu. See suutis kokku saada siiski vähem kui poole küsitud rahast ja Gatesite Sihtasutus ning Wellcome lubasid anda rohkem raha kui enamus valitsustest.

Nicole Lurie Pilt: YouTube'i ekraanitõmmis

"Meil on täna natuke vähem kui pool vajaminevast rahast," rääkis Politicole CEPI eriolukordade meeskonna juht Nicole Lurie.

"Tegemist on kestva väljakutsega. Ma võin öelda, et jätkuvalt ei ole olemas rahastusmehhanismi puhuks, mis juhtub siis, kui peaks saabuma järgmine pandeemia," jätkas Lurie, osutades CEPI pingutustele koguda järgmiseks pandeemiaks valmistumiseks raha.

Kuna raha jäi puudu, siis pöördus CEPI Ameerika Ühendriikide ja teiste rahastajate poole. Joe Bideni valitsus andis sellele 500 miljonit dollarit ehk 100 miljonit aastas järgmise viie aasta jooksul.

Käesoleva aasta aprillis korraldas Gavi koos Saksamaaga oma rahakogumise konverentsi, milles keskenduti COVAXile, mis on organisatsioon, mille kohta paljudes maailma piirkondades arvatakse, et see pole oma lubatud tegevusi lõpule viinud.

Organisatsioon väitis konverentsil, et sellel on vaja lisaks 5,2 miljardit dollarit, et aidata miljonid haavatavad inimesed ära vaktsineerida. Konverentsil lisati organisatsioonile kokku raha 4,8 miljardi dollari ulatuses. Saksamaa lubas 435 miljonit ja Euroopa Komisjon 82 miljonit. 

Ajal kui neli organisatsiooni on oma tähelepanu suunanud järgmisele pandeemiale, siis ometigi ei ole selle juures ühtegi märki, et need midagi teistmoodi kavatseksid teha. Osalt on selle põhjuseks, et avalikkus pole nende läbikukkumistest teadlik ja nad pole pidanud vastutama, osutavad kriitikud.

Suerie Moon Foto: graduateinstitute.ch

See oleks "kohutav viga kui ei võeta aega ja ei vaadata karmilt nende organisatsioonide tegevuse peale", mis Covidi vaktsiinide õiglase jaotamise puhul töötas ja mis mitte, rääkis Suerie Moon, kes on Genfis asuva Rahvusvaheliste ja arenguvaldkonna uuringute instituudi (Graduate Institute of International and Development Studies) maailmatervise keskuse kaasdirektor. 

Neli organisatsiooni íse kinnitavad, et nad on organisatsioonide siseselt teinud oma Covidi tegevuse kohta vajalikud järeldused, kuid mitmed neist ei avalikusta neid ülevaateid.

Esimene osa.

Teine osa.

Kolmas osa.

Neljas osa.

Viies osa.

Kuues osa.

Seitsmes osa.

Kaheksas osa.

Üheksas osa.

Kümnes osa.

Üheteistkümnes osa.

Kaheteistkümnes osa.

Kolmeteistkümnes osa.

Neljateistkümnes osa.

Viieteistkümnes osa.

Kuueteistkümnes osa.

Seitsmeteistkümnes osa.

Toimetas Karol Kallas