Foto: Piqsels

Bill Gatesi ja temaga seotud neli suurt vaktsiini-vabaühendust usurpeerisid lääneriikide Covid-19 haldamise ning seda suuresti maksumaksjate raha eest. Neist mitte keegi oma tegude eest ei vastuta, selgub Politico ja Die Welti koostöös ilmunud mahukast uurimusest. Objektiiv avaldas tõlke osade kaupa ja käesolev on neist kahekümnes ning viimane.

Kuna tegemist on mahuka tekstiga, avaldas Objektiiv selle tõlke osade kaupa. Jutumärgid sõnadele-väljenditele, nagu "elu päästvad vaktsiinid", "heategevusorganisatsioon" ja sarnastele ametliku Covidi propagandaga kaasas käinud tähistele on lisatud Objektiivi poolt. Ülevaate esimene, teine, kolmas, neljas, viies, kuues, seitsmes, kaheksas, üheksas, kümnes, üheteistkümnes, kaheteistkümnes, kolmeteistkümnes, neljateistkümnes, viieteistkümnes, kuueteistkümnes, seitsmeteistkümnes, kaheksateistkümnes ja üheksateistkümnes osa.

Tagasi tulevikku

Bill Gatesi viimases raamatus keskendutakse eri-rakkerühma väljaõpetamise vajadusele, mida oleks võimalik saata pandeemiapuhangute peale maailma erinevatesse paikadesse ja mis aitaks kohalikke tervisetöötajaid. 

"Üleilmsel tasandil on meil vaja ekspertide rühma, kelle täiskohaga töö oleks aidata maailmal hoida ära pandeemiaid," kirjutab Gates oma raamatus. "Selle ülesandeks peaks olema pandeemiapuhangute järelvalve; puhkedes maailma hoiatamine ja nende ohjes hoidmisele kaasaaitamine … ning õppuste korraldamine, et leida süsteemist üles nõrgad kohad." 

Mis puutub investeeringutesse, siis Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutus, Wellcome Trust ja CEPI on lubanud toetada uuenduslikke tehnoloogiaid, mida läheb vaja järgmise pandeemia ajal, sealhulgas uusi jälgimissüsteeme, vaktsiini- ning diagnostikatehnoloogiaid. Samas väga vähesed maailmatervise organisatsioonid on seni lubanud pöörata konkreetsemat tähelepanu kohalike tervisesüsteemide tugevdamisele.

Hetkel peavad nelja organisatsiooni (Gatesite Sihtasutus, Wellcome Trust, Gavi ja CEPI) juhid mitmel tasandil aru mehhanismide rahastamise teemal, mis aitaksid maailmal astuda vastu järgmisele pandeemiale. Üheks aruteluteemaks on Maailmapanga juures erifondi loomine. Hetkel pole selge, kas selle fondi raha saaks kasutada ka kohalike tervisesüsteemide rahastamise tarbeks, kuna fondi täpsem tegevusvaldkond on alles arutelu teema.

Vaatamata kogu mõjutustegevusele, mis leidis viimastel kuudel aset Ameerika Ühendriikides ja Euroopas ja mille sisuks oli pandeemiateks valmisolek, on ametnikud olnud rahastuse lubamisel üpris tagasihoidlikud.  Näiteks Ameerika Ühendriikides pani Valge Maja otsealluvuses olev kontor eelmisel aastal kokku 65 miljardi dollari suuruse eelarve, mille sisuks on föderaalvalitsuse programmid järgmise suure nakkushaiguse puhangu puhuks. Kuid nimetatud strateegia liigub ametnike sõnul edasi aeglaselt, sest vahepeal on tekkinud lahendamist vajav ahvirõugete probleem. 

Kuna Covidi juhtumite arv on üle maailma stabiliseerumas, siis lääneriikide valitsused vähendavad oma rahvusvahelise pandeemia maandamise tegevuste mahtu. See omakorda paneb tervise eest seisjad muretsema, et valitsused kukuvad taaskord läbi endi tervisesüsteemide tugevdamise vallas ja lisaks jätavad madala sissetulekuga riigid selles vallas iseenda hoolde.

Ahvirõugete puhang on tekitanud kartusi, et maailm pole järgmiseks pandeemiaks valmis ja inimesed, kes elavad vaesemates riikides, kui valitsused neid ei toeta, jäävad ilma samasugustest "elu päästvatest" ravivahenditest, mis on kasutada Euroopa ja Ameerika Ühendriikide inimestel.

"Tõele tuleb näkku vaadata. Viis, kuidas G-7 ja G-20 pandeemiale reageerisid, oli tagasihoidlikult väljendudes üpris pettumust valmistav," rääkis ajakirjanikele ühes viidatud neljast organisatsioonist töötav anonüümseks jääda sooviv inimene. "[Neis liitudes – G–7 ja G–20] puudus igasugune juhtimise vastutus. Võrdse [vaktsiinidele ja ravimitele] ligipääsetavuse teemal tegid inimesed küll suuri sõnu, kuid sellele ei järgnenud pea mitte midagi."   

Kui valitsused ei haara pandeemiateks valmistumisel juhirolli, on viidatud neli organisatsiooni, koos oma partneritega rahvusvahelises tervisekogukonnas, ainsad üksused, mis on – jälle – valmis juhtima maailma vastupanu järgmisele kohutavale haigusepuhangule.   

"Neid rahastavad nende asutajad, liikmed ja sihtkapitalid ning usaldusfondid. Kuid kui need hakkavad kaasa rääkima rahvusvahelistes suhetes, siis kes teeb neile järelvalvet," kurtis üks endine USA kõrge ametnik. "Ma ei tea sellele vastust ja see pole hea."

Esimene osa.

Teine osa.

Kolmas osa.

Neljas osa.

Viies osa.

Kuues osa.

Seitsmes osa.

Kaheksas osa.

Üheksas osa.

Kümnes osa.

Üheteistkümnes osa.

Kaheteistkümnes osa.

Kolmeteistkümnes osa.

Neljateistkümnes osa.

Viieteistkümnes osa.

Kuueteistkümnes osa.

Seitsmeteistkümnes osa.

Kaheksateistkümnes osa.

Üheksateistkümnes osa.

LÕPP

Toimetas Karol Kallas