Autor: Varro Vooglaid


Kas ERR peab mõistete kasutuses lähtuma kehtivast õigusest?

Rahvusringhääling kui avalik-õiguslik juriidiline isik peaks oma tegevuses, mh mõistete kasutuses juhinduma Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja keele tavatähendusest, mitte püüdma mõistete omavolilise ideoloogilise ümbermääratlemise teel mõjutada seadusandlust ja keele tavatähendust, kirjutab Varro Vooglaid.

Unistus Eestist kui õiglusriigist

Rääkides sellest, millist Eestit me tahame, on väga oluline teha vahet õigusriigi ja õiglusriigi põhimõtetel ning seada neist esmaseks ideaaliks just õiglusriiklus, mis seob kehtiva õiguse kõrgemate moraalsete põhimõtetega, selgitab oma kommentaaris Varro Vooglaid.

Lehekülg 47 / 58